Opublikowano: wtorek, 19 listopad 2019 08:01

DOKUMENTY

Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy warto przygotować sobie następujące dokumenty:
-życiorys/CV/,
-list motywacyjny,
-świadectwo i dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 
Przygotuj się również do rozmowy kwalifikacyjnej.

 
 

Jak pisać CV(życiorys zawodowy)?

Materiał opracowany przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu i Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.
 
Życiorys zawodowy powinien zawierać:

 1. Dane personalne:
  • imię i nazwisko, data urodzenia lub wiek,
  • adres zamieszkania lub adres do kontaktu,
  • telefon kontaktowy-stacjonarny, komórkowy lub służbowy z wyraźnym zaznaczeniem tego faktu,
  • adres e-mail.
 2. Wykształcenie:
  • ukończone szkoły wyszczególniasz w sposób chronologiczny, rozpoczynasz od tej którą ukończyłeś jako ostatnią,
  • podajesz pełną nazwę i miejsce szkoły, profil, kierunek kształcenia, osiągnięte tytuły kwalifikacyjne, zawód,
  • Pomijasz szkołę podstawową i gimnazjum, gdyż nie dają żadnych kwalifikacji.
 3. Doświadczenie zawodowe:
  • przebieg pracy zawodowej, odbyte praktyki lub staż, zajmowane stanowiska-wymieniasz w kolejności od obecnego miejsca pracy do pierwszego zatrudnienia,
  • możesz pochwalić się swoimi osiągnięciami- jeśli jesteś absolwentem, mogą to być sukcesy szkolne.
 4. Kursy i szkolenia
  • podajesz te, które pozwoliły Ci zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania danej pracy,
  • wymieniasz uzyskane certyfikaty i dyplomy.
 5. Umiejętności:
  • szczególnie ważne są te związane z praca, np. prawo jazdy, obsługa komputera, uprawnienia instruktorskie w jakieś dziedzinie, znajomość języków obcych (podstawowa, komunikatywna, dobra, bardzo dobra, płynna w mowie i piśmie).
 6. Zainteresowania i hobby:
  • są to ważne informacje o Twoich predyspozycjach, cechach charakteru, umiejętności organizacji czasu wolnego.
 7. Referencje:
  • opinia poprzedniego pracodawcy, nauczyciela ze szkoły lub opiekuna praktyk-przedstawia się je na prośbę pracodawcy.

Kilka ważnych rad:
-treść musi być przejrzysta, syntetyczna i zrozumiała,
-ważna jest estetyka, dokument pisz w formacie A4, na komputerze lub maszynie, najlepiej na białym papierze,
-objętość nie powinna przekraczać jednej strony, nie umieszczaj rysunków graficznych,
-zachowaj poprawność ortograficzną, gramatyczną i stylistyczną,
-jeśli chcesz dołączyć zdjęcie, musi być ono małe, umieść je w prawym górnym rogu,
-posługuj się faktami- pracodawca wszystkie dane może zweryfikować.

 

Jak pisać list motywacyjny?

Materiał opracowany przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu i Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.
 
List motywacyjny to podstawowy dokument, w którym przedstawiasz się pracodawcy i wykazujesz, że naprawdę jesteś zainteresowany pracą.
 
List motywacyjny powinien zawierać:

 1. Elementy formalne:
  • data, dane osobowe, dane firmy ,do której składacz list motywacyjny, zwrot grzecznościowy rozpoczynający pismo - np. ”Szanowna Pani”, treść właściwa, formułę zakończeniową- np.” Łącząc wyrazy szacunku”, odręczny podpis.
 2. Wstęp:
  • wyjaśnij skąd wiesz o ofercie i daj do zrozumienia, że jesteś zainteresowany ofertą pracy.
 3. Rozwinięcie:
  • opisz swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • uzasadnij, że jesteś osobą przydatna dla firmy, a Twoje umiejętności i kompetencje są zbieżne z kryteriami zawartymi w ofercie,
  • pochwal się swoimi mocnymi stronami, osiągnięciami, doświadczeniami, uzdolnieniami i zainteresowaniami,
  • wymieniaj informacje istotne dla osoby, która podejmuje decyzje o przyjęciu do pracy.
 4. Zakończenie:
  • podaj informacje o sposobie kontaktowania się z Tobą lub zaproponuj, że zadzwonisz za kilka dni.

Kilka ważnych rad:
-napisany w formie komputerowej
-treść konkretna, przejrzysta i czytelna,
-zachowana poprawność językową i ortograficzną,
-przygotowany z pasją jako odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawcy,
-przekonujący , dlaczego właśnie Ty.