Opublikowano: środa, 02 styczeń 2019 09:17

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO W-M 2014-2020, Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, szkoła rozpocznie w styczniu 2019 roku realizację projektu: pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.