..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: piątek, 15 grudzień 2017 09:56

 

Zawód

Symbol cyfrowy zawodu

 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Podstawa programowa

2017 r.

Podstawa programowa

2019 r.

Asystentka stomatologiczna

325101

MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Higienistka stomatologiczna

325102

MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Opiekun medyczny

532102

MS.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Technik elektroradiolog

321103

MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Technik farmaceutyczny

321301

MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi diety i środkami spożywczymi specjalnego

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami

Technik masażysta

325402

MS.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik sterylizacji medycznej

321104

MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Terapeuta zajęciowy

325907

MS.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Opiekunka dziecięca

325905

MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Technik usług kosmetycznych

Technik kosmetyki

514209

AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

FRK.04.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Florysta

343203

RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych