..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: środa, 08 listopad 2017 09:42

opdz

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Czas trwania: 2 lata

System nauki: wieczorowy

NAUKA BEZPŁATNA

Na tym kierunku nauczysz się:

 • budowy ciała dziecka i cech fizycznych
 • diagnozowania poziomu rozwoju psychomotorycznego
 • zmian zachodzących w rozwoju i wychowaniu dziecka
 • opieki i procesów wychowawczych
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania organizacji zabaw i zajęć rozwojowych
 • przekazywania rodzicom podstawowej wiedzy dotyczącej pielęgnacji i rozwoju psychofizycznego dziecka
 • wychowania dziecka
 • pielęgnowania dziecka
 • psychologii dziecka

Ponadto nauczysz się:

 • wychowania technicznego
 • wychowania plastycznego
 • wychowania muzycznego
 • zabaw stymulujących
 • pierwszej pomocy przedmedycznej
 • podstaw przedsiębiorczości
 • języka migowego

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • weźmiesz udział w szkoleniach
 • odbędziesz ciekawe praktyki
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych
 • środowisku domowym dziecka

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość
 • opanowanie,
 • cierpliwość,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi
 • troska o dziecko oraz wzbudzanie jego zaufania
OPIEKUN MEDYCZNY

  Czas trwania: 1 rok

System nauki: zaoczny

NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:

 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe
 • rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Ponadto nauczysz się:

 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • szpitalach
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • hospicjum
 • domu pomocy społecznej

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • bardzo dobra zdolność komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia, tak ważna w kontakcie z drugim człowiekiem
 • wrażliwość
 • opanowanie, cierpliwość, życzliwość
 • troska o pacjenta oraz wzbudzanie u niego zaufania