..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: czwartek, 02 listopad 2017 11:06

W tym miejscu znajdują się dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji do projektu.

Regulamin rekrutacji do projektu aktualna wersja

Regulamin rekrutacji do projektu

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacji

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych osobowych

Regulamin stażu

Regulamin wypłaty stypendium stażowego

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o wydanie biletów