..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: środa, 08 listopad 2017 09:42

te2

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

  Czas trwania: 2,5 roku

 System nauki: dzienny

 NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • obsługi sprzętu i aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością
 • obróbki chemicznej i technicznej, cyfrowej (pośredniej i bezpośredniej) zdjęć rentgenowskich
 • prowadzić dokumentację medyczną po wykonanej radioterapii

Ponadto nauczysz się:

 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizowania stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi
 • prowadzenia działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki
 • zajęcia odbędziesz w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

 

 Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • szpitalach
 • przychodniach
 • pracowni rentgenografii
 • pracowni radiologii stomatologicznej
 • pracowni mammografii
 • pracowni tomografii komputerowej
 • pracowni radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe)
 • pracowni densytometrii kośćca
 • pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii)
 • pracowni rezonansu magnetycznego
 • pracownia ultrasonografii
 • pracowni spirometrii
 • pracowni elektrokardiografii
 • pracowni elektroencefalografii
 • pracowni elektromiografii
 • pracowni audiologii
 • pracowni radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii)

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • opanowanie, cierpliwość, życzliwość
 • systematyczność, dokładność
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • troska o pacjenta oraz wzbudzanie u niego zaufania

 

Moduły kształcenia w zawodzie technika elektroradiologii

 

I

II

III

IV

V

MODUŁ M.1.Podejmowanie działalności zawodowej w elektroradiologii

608

J.1. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie technika elektroradiologa

64

 

 

 

 

J.2. Posługiwanie się językiem obcym w elektroradiologii

48

 

 

 

 

J.3. Posługiwanie się językiem migowym

 

48

 

 

 

J.4. Nawiązanie i utrzymanie kontaktów interpersonalnych

 

32

 

 

 

J.5. Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, patologii człowieka i promocji zdrowia   -386

176

192

 

 

 

J6.  Udzielanie pierwszej pomocy w zagrożeniach zdrowia i życia                        

 

 

48

 

 

MODUŁ M.2. Wykonywanie badań i zabiegów radiologicznych

696

J.1. Wykonywanie rentgenografii, tomografii komputerowej i asystowanie podczas rentgenoskopii  - 504

112

128

136

(1-8 tyg-7g

9-16 – 10g)

80

48

J.2.Współudział w wykonywaniu badań i zabiegów z zakresu radiologii naczyniowej i hemodynamiki

 

 

 

 

80

J.3. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu  medycyny nuklearnej

 

 

 

80

32

MODUŁ M3. Wykonywanie badań elektromedycznych

264

J 1.Wykonywanie badań elektrokardiograficznych

 

 

 

 

80

J 2.Wykonywanie badań i asystowanie podczas badań ultrasonograficznych

 

 

24

(1-8 tyg.)

 

 

J 3.Wykonywanie badań spirometrycznych i audiometrycznych

 

 

80

 

 

J 4.Wykonywanie badań elektroencefalograficznych i elektromiograficznych

 

 

 

80

 

MODUŁ M4.  Wykonywanie badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego

112

J1.Przygotowanie do badań w pracowni rezonansu magnetycznego

 

 

32

 

 

J2.Przeprowadzanie i archiwizacja badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego

 

 

 

80

 

MODUŁ M5.  Planowanie i wykonywanie radioterapii

320

J1.Współuczestniczenie w planowaniu radioterapii

 

 

80

 

 

J2.Prowadzenie radioterapii i brachyterapii

 

 

 

80

160

MODUŁ M6. Praktyka zawodowa

160

J1. Wykonywanie badań i zabiegów z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz badań elektromedycznych

 

 

 

80

 

J2. Wykonywanie badań i zabiegów z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego oraz radioterapii.

 

 

 

 

80

Tyg. Liczba godzin

25

25

25

25

25

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

3

Tyg. Liczba godzin

28

28

28

28

28