..:: medyk-elblag ::..

Test predyspozycji zawodowych został przygotowany po to, aby pomóc Ci

w zidentyfikowaniu swoich mocnych stron i podsunięciu inspiracji w poszukiwaniu właściwej ścieżki życiowej i zawodowej – ścieżki Twojej kariery. Jest to test wymuszonego wyboru – zostajesz postawiony przed zagadnieniami, które mogą Ci się wydawać odległe, a żadna z odpowiedzi nie oddaje w pełni Twojego zachowania, postawy lub stosunku do przedstawionych sytuacji. Należy jednak wybierać „mniejsze zło”, czyli te odpowiedzi które w jakiś sposób są nam bliższe, albo mniej obce.

Odpowiedzi powinny być udzielane względnie szybko (choć oczywiście nie na chybił-trafił) nie rozwodząc się zbyt długo nad poszczególnymi pozycjami. Wyniki mają charakter dość ogólny z racji krótkiej formy testu, ale nawet tutaj powinien rysować się pewien obraz, który przedstawiany jest w skrótowej charakterystyce na stronie z rezultatami. Aby uzyskać wynik należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi. 

Test jest całkowicie darmowy, a wyniki podane są zaraz po zatwierdzeniu odpowiedzi. Test jest anonimowy i bezpieczny. Nie są gromadzone jakiekolwiek dane osób wykonujących go. Wynik interpretujesz samodzielnie.

Powodzenia!

Poleca  Doradca zawodowy!

https://zawodowe.info/test/

Szanowni Państwo,

W związku z ukazaniem się komunikatu o możliwości odbywania zajęć praktycznych przez słuchaczy i uczniów ostatnich semestrów informujemy, że zajęcia w szkole zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem zostały zawieszone do dnia 24.05.2020 roku.

Podtrzymujemy, że do wskazanego dnia zajęcia nie będą wznowione.

Wyjątek stanowi praktyka zawodowa na kierunkach Asystentka stomatologiczna i Higienistka stomatologiczna w gabinetach (słuchaczki tych kierunków zostały powiadomione).

Kolejne informacje będą ukazywały się na stronie internetowej. Prosimy o jej śledzenie.

Marioletta Borkowska

Dyrektor Szkoły

ZACHĘCAMY DO ZAPISANIA SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY

NA RÓŻNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

NABÓR TRWA – kształcenie jest bezpłatne

Jak nie możecie się zdecydować, który kierunek wybrać zachęcam do obejrzenia krótkich filmików  prezentujących dany zawód J

                                                                                                          Poleca:  Doradca zawodowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

https://www.youtube.com/watch?v=lfAysY9Y320

https://www.youtube.com/watch?v=lQdu4lGW2qg

https://www.youtube.com/watch?v=w06Yq1NGlCs

Kształcenie może odbywać się w formie dziennej i wieczorowej

Czytaj więcej: ZACHĘCAMY DO ZAPISANIA SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY

Zawieszenie zajęć w szkołach został przedłużone do dnia 24.05.2020 roku oraz zmianie uległy terminy egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Termin egzaminów zawodowych został przesunięty:
1. Fomuła 2012 i 2017 – 22.06 -9.07.2020,
2. Formuła 2019 (asystentka stomatologiczna i opiekun medyczny) 17-28.08.2020.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły odbywać się będzie drogą e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Druk wniosków jest do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA. Wypełniony wniosek należy zeskanować i przesłać na adres szkoły.

Wszelkie informacje odnośnie postępowania rekrutacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 55 233 63 19

Przez kilkanaście dni maszyny do szycia w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej pracowały pełną parą.

Do akcji szycia masek włączyli się pracownicy szkoły, jej uczniowie, absolwenci oraz osoby, które zawsze nas wspierają, gdy zachodzi taka potrzeba. Podziękowania należą się: pani Aldonie Czurakowskiej, Joannie Derdowskiej, Martynie Derdowskiej, Marzenie Eichler, Agnieszce Hillar, Anecie Iskra, Barbarze Miara-Niewiadomskiej, panu Krzysztofowi Patalon, Annie Pater, Iwonie Pawluczuk, Grażynie Starzyńskiej, Halinie Turkiewicz, Kamili Wyszyńskiej.

Wszystkim z całego serca dziękujemy za ich zaangażowanie i poświęcenie.

Uszyliśmy łącznie ponad 350 maseczek, które zostały przekazane na ręce pani Krystyny Grzybickiej – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Elblągu, przy ul. Pułaskiego 1C.

Wspólnymi siłami społeczność „MEDYKA” po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i udowodniła, że nawet w tak trudnych chwilach potrafimy się zintegrować i pomóc potrzebującym.

1. Skup się na przyszłości

Utrata pracy to prawdziwy cios dla naszego ego i poczucia wartości. Wyzwanie stanowi nie tylko sama sytuacja, której trzeba stawić czoła, ale emocje jej towarzyszące – upokorzenie, poczucie porażki, bezradność i niepewność. Nie ma nic złego w tym, by dać ujście tym naturalnym uczuciom. Ważne jednak, by nie rozpamiętywać przeszłości i nie użalać się nad sobą co mogłem zrobić? co powiedzieć? Było minęło. Nic na to nie poradzisz, więc przestań o tym myśleć. Działaj konstruktywnie. Zacznij od przeanalizowania budżetu i zrezygnuj ze zbędnych wydatków. Zasygnalizuj też znajomym, że szukasz nowej pracy. Ich polecenie może się przydać.

Czytaj więcej: Jak sobie konstruktywnie radzić z utratą pracy?

Organizacja kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania
 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
w dniach 25.03.2020 - 26.04.2020 r.
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020r)

 

1. Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do opracowania tematów lekcji, które będzie realizował w dniach 25.03 -26.04.2020 r. zgodnie z obowiązującym planem lekcji z uwzględnieniem higieny pracy uczniów, słuchaczy i nauczycieli oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

2. Podstawowym narzędziem do komunikacji między nauczycielem, słuchaczem
 i uczniem, będzie e-mail informatyka szkolnego: tszypniewski@medyk-elbląg.pl., z którego informacje są wysyłane na poszczególne e-maile klasowe. Informatyk roześle materiały poszczególnym kierunkom, proszę nie robić tego na własna rękę - musimy mieć udokumentowaną zdalną pracę. 

3. W pełni akceptowalne są materiały w formie plików pdf, plików dźwiękowych linków do materiałów itp. W związku z udostępnieniem przez międzynarodowe koncerny informatyczne (Google, Cisco, Microsoft) darmowego dostępu do swoich usług nauczyciele według uznania będą korzystać z tychże narzędzi.

4. Jakość przerabianego materiału będzie uwzględniała obecną sytuację. Nauczyciele tworząc materiały będą wspierać się dostępnymi stronami internetowymi, rekomendowanymi przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji zawartymi na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

5. Materiały będą przygotowane w formie umożliwiającej opanowanie ich przez uczniów w formie zdalnej.

6. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. 

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będą prowadzone w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych – wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7. Praktyki zawodowe szkoły policealnej zaplanowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020.

8.Nauczyciele będą mieli możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów i słuchaczy na różne sposoby: poprzez sprawdzanie zadanych zadań, kart pracy, które będą im udostępniane drogą elektroniczną.

9. Każdy uczeń/słuchacz musi otrzymać informację od nauczyciela o ocenie jaką uzyskał  z wykonanego zadania.

10. Nauczyciele są zobowiązani do gromadzenia materiałów otrzymanych od uczniów/słuchaczy. Otrzymane prace są potwierdzeniem nakładu pracy nauczyciela, ucznia/słuchacza oraz podstawą do wystawienia ocen cząstkowych. Oceny muszą być udokumentowane w dzienniku lekcyjnym.

Forma prac jest dowolna: test, prezentacja, filmik nakręcony przez ucznia/słuchacza, praca pisemna.

Do 30 kwietnia 2020 r. wszystkie prace uczniów/słuchaczy wraz z uzasadnieniem i oceną należy przesłać na adres:jswierczamedyk-elblag.pl.

Materiały muszą być usystematyzowane w następujący sposób:

- folder – kierunek kształcenia, klasa, jednostka modułowa

Podstawą klasyfikacji ucznia/słuchacza z danej jednostki modułowej będą przesłane droga e-mail prace, prezentacje, materiały zaliczeniowe.

11. Uczniowie i słuchacze zobowiązani są do nauki i opanowywania materiału poza szkołą. 

12.Jeżeli ktoś w domu nie posiada urządzenia do pracy zdalnej, proszony jest o zgłoszenie tej informacji do dyrekcji szkoły

13. W czasie zdalnego kształcenia, uczniowie, słuchacze klas zdających egzamin w czerwcu 2020 roku będą otrzymywać od nauczycieli zadania egzaminacyjne do rozwiązania w domu.

Organizacja kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania
 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
w dniach 25.03.2020 - 10.04.2020 r.
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r)

 

1.Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do opracowania tematów lekcji, które będzie realizował w dniach 25.03 -10.04.2020 r. zgodnie z obowiązującym planem lekcji z uwzględnieniem higieny pracy uczniów, słuchaczy i nauczycieli oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

2.Podstawowym narzędziem do komunikacji między nauczycielem, słuchaczem  i uczniem, będzie e-mail informatyka szkolnego: tszypniewski, z którego informacje są wysyłane na poszczególne e-maile klasowe. Informatyk roześle materiały poszczególnym kierunkom, proszę nie robić tego na własna rękę - musimy mieć udokumentowaną zdalną pracę. 

3.W pełni akceptowalne są materiały w formie plików pdf, plików dźwiękowych linków do materiałów itp. W związku z udostępnieniem przez międzynarodowe koncerny informatyczne (Google, Cisco, Microsoft) darmowego dostępu do swoich usług nauczyciele według uznania będą korzystać z tychże narzędzi.

4.Jakośćprzerabianego materiału będzie uwzględniała obecną sytuację. Nauczyciele tworząc materiały będą wspierać się dostępnymi stronami internetowymi, rekomendowanymi przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje , a także informacji zawartymi na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

5.Materiały będą przygotowane w formie umożliwiającej opanowanie ich przez uczniów w formie zdalnej.

6. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. 

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będą prowadzone w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych – wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7.Praktyki zawodowe szkoły policealnej zaplanowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020.

8.Nauczyciele będą mieli możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów i słuchaczy na różne sposoby: poprzez sprawdzanie zadanych zadań, kart pracy, które będą im udostępniane drogą elektroniczną.

9. Formę uzgadnia dany nauczyciel z uczniem i słuchaczem.

10.W czasie zdalnego kształcenia, uczniowie, słuchacze klas zdających egzamin w czerwcu 2020 roku będą otrzymywać od nauczycieli zadania egzaminacyjne do rozwiązania w domu.

11.Uczniowie i słuchacze zobowiązani są do nauki i opanowywania materiału poza szkołą. 

12.Jeżeli ktoś w domu nie posiada urządzenia do pracy zdalnej, proszony jest o zgłoszenie tej informacji do dyrekcji szkoły

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu kierunku Technik odlewnik i Technik pojazów samochodowych w dniu 11.03.2020 zapoznali się z ofertą  edukacyjną naszej szkoły, przyszli maturzyści z zainteresowaniem poznawali możliwość kształcenia zupełnie w innych dziedzinach niż tych , z którymi mieli do tej pory do czynienia zobaczcie sami...

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie Rodziny
i wśród Przyjaciół oraz Wesołego Alleluja

życzy

Dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej wraz z Pracownikami.

Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla nauczycieli. Nie znaczy to jednak, że uczniowie są skazani na przymusową przerwę w nauce. Odpowiedzią jest praca zdalna. Tak, przyda się również w edukacji. Podstawa pracy zdalnej, czyli mówiąc prościej, pracy z domu, to komputer i dostęp do internetu (przyda się też telefon). Większość z nas, nawet jeśli w ograniczonym zakresie, korzysta z nich na co dzień. Dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online. Nowe technologie pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale też na wymianę plików czy ich wspólne przechowywania. Z wielu rozwiązań Twoi uczniowie korzystają zresztą na co dzień. 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

Witam serdecznie, zachęcam do obejrzenia filmów promujących kształcenie przez całe życie, może znajdziecie Państwo trochę czasu w tym wyjątkowo wolnym czasie.

Życzę zdrowia i pozdrawiam!

                                                                                                          Doradca zawodowy

                                                                                                          Sylwia Zaborowska

Film promujący Kształcenie Na Odległość. Film powstał w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Filmy promujące kształcenie przez całe życie

Uczniowie!

zachęcam do obejrzenia cyklu rozmów

„Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”

przygotowanych przez Akademię NFZ

Lęk, niekontrolowane emocje czy konflikty rodzinne – z takimi sytuacjami mamy do czynienia w okresie izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Jak sobie z nimi poradzić? Jak nie poddać się lękowi i nie dać się obezwładnić stresowi? O skutecznych i sprawdzonych sposobach na odnalezienie się w nowej rzeczywistości opowie Dorota Minta, psycholog i psychoterapeuta.
Utrzymanie kwarantanny ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania epidemii koronawirusa. Jednak przebywanie w izolacji na pewno ma wpływ na Twoją psychikę. Co zrobić, jeśli dopadają Cię lęki, gdy boisz się o przyszłość swojej rodziny, gdy przebywanie w czterech ścianach wywołuje napięcia i konflikty?  Skorzystaj z cyklu porad "Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii".
Emisje odcinków:

https://www.youtube.com/watch?v=EosRWx9YtZk
 


https://www.youtube.com/watch?v=oGuM_fiplGE

https://www.youtube.com/watch?v=_51sBuqhllk
 

  • 3 kwietnia: Konflikty w rodzinie - jak do nich nie dopuścić?

https://www.youtube.com/watch?v=TfpFjgQc8J0

  • 4 kwietnia: Obniżenie nastroju - zrób nowy plan
  • 5 kwietnia: Lęk przed utratą pracy - jak sobie z nim poradzić?
  • 6 kwietnia: Techniki relaksacji - jak się zregenerować?
  • 7 kwietnia: Społeczna odpowiedzialność - myśl o innych
  • 8 kwietnia: Zespół stresu pourazowego - jak zadbać o swoją przyszłość?
  • 9 kwietnia: Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie

Poleca

Doradca zawodowy J

Drodzy uczniowie, absolwenci naszej szkoły, w związku z panującą na terenie naszego kraju epidemią wywołaną koronawirusem,Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu również chciałaby włączyć się w ogólnopolską akcję pomocy w walce z wirusem.

W związku z powyższym, być może ktoś z Was posiada umiejętności szycia na maszynie, bądź też ma w domu na zbyciu materiały potrzebne do uszycia maseczek
i zechciałby przyłączyć się do akcji.

Każda pomoc bezcenna.

Wszelkie pytania pod numerem szkoły tel. 55 2336319.

Liczymy na Was i Wasze wsparcie.