..:: medyk-elblag ::..

Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza wodociągowego. 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe  

Formularz oferty  (zał.1) 

Przedmiar  

Projekt przyłącza wodociągowego  

 

Wyłonienie wykonawcy na zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza wodociągowego 01.10.2019

 

Wyłonienie wykonawcy